three points

strip

Co je to rozhodčí doložka

21/06/2015

Rozhodčí doložka – pro někoho absolutně neznámý pojem, pro jiného naopak nepříjemná zkušenost. Ačkoli se v případě smlouvy nejedná o nic neobvyklého či výjimečného, můžeme si s podivem říci, že drtivá většina lidí neví, co si pod tímto slovním spojením vlastně představit.

Zpravidla se rozhodčí doložka nachází až na samotném konci smlouvy – a co si budeme nalhávat – kdo z vás při jejím čtení zodpovědně dojde až na poslední stranu?

Co je to rozhodčí doložka?

Rozhodčí doložka představuje ve smlouvě speciální položku, která říká, že při řešení sporů bude mít hlavní slovo soukromý rozhodce, nikoli soud, jak je tomu ve většině případů. Touto doložkou je tak rozhodování svěřeno do rukou rozhodce, který by měl rozhodovat spravedlivě – ovšem ne vždy tomu tak je, jak už to v dnešní době chodí.

Rozhodcem může být instituce – kupříkladu rozhodčí soud – ale i kterákoli osoba starší 18 let – způsobilost této osoby však nesmí být vůči právním úkonům nijak omezena.

Nevýhody rozhodčí doložky

Ještě než podepíšete nějakou smlouvu, měli byste se pečlivě ujistit, zda obsahuje či naopak neobsahuje rozhodčí doložku.

V případě, kdy bude součástí smlouvy, zpozorněte, neboť to pro vás může znamenat určité nevýhody.

Jakmile podepíšete smlouvu, jejíž součástí je rozhodčí doložka, dáváte tak jasný souhlas k tomu, že v případě sporů budete v moci soukromého rozhodce. Vědomě se tak vzdáváte ochrany státu, který o vašem sporu nebude rozhodovat a vzhledem k tomu, že rozhodcem může být prakticky kdokoli, může se stát, že ve finále bude stranit jedné straně – což by pro vás vůbec nebylo dobré.

Rozhodčí doložka – ano či ne?

Pohráváte si s otázkou, zda je rozumné podepsat se pod rozhodčí doložku? Odpověď není v tomto případě jednoznačná. Ano, může to pro vás mít určité výhody, ovšem na druhou stranu je třeba uvědomit si, že oním rozhodcem může být kdokoli. Není proto od věci pohlídat si, zda váš spor bude rozhodovat někdo, kdo hraje fér.