three points

strip

Půjčky pro podnikatele

11. 9. 2023

V začátku i v průběhu podnikání potřebují podnikatelé na financování svých podnikatelských aktivit potřebný kapitál. Obrátit se mohou na různé finanční společnosti, které nabízejí podnikatelské úvěry.

Bankovní úvěry pro podnikatele pro krátkodobé financování

Podnikatelé si mohou od banky vybrat kontokorent nebo provozní úvěr. Kontokorent se zřizuje k běžnému účtu a podnikatel jej může čerpat do předem sjednaného limitu. Úvěr může splácet podle svých možností. Provozní úvěr se sjednává na konkrétní čerpání a jedná se o tzv. účelový termínovaný úvěr. Banky v mnohých případech podnikateli předem stanovují plán čerpání a splácení.

Bankovní úvěry pro podnikatele pro dlouhodobé financování

Dlouhodobé půjčky se sjednávají na několik let a nezřídka až na několik desítek let. Tyto půjčky se využívají k financování déle trvajících projektů. Podnikatelé mají k dispozici hypoteční úvěr, za který ručí nemovitostí. Principy úvěru se neliší od klasické hypotéky. Požádat mohou také o investiční úvěr k pořízení nemovitostí, strojů a zařízení nebo na nákup cenných papírů.

Kreditní karta pro podnikatele

Finanční společnosti vystavují kreditní karty s úvěrovým limitem podnikatelům a právnickým osobám, které potřebují dostatečnou finanční rezervu pro případ dočasně nižších zisků nebo pro financování podnikatelských aktivit. Podnikatelé většinou neprokazují, na co peníze využili.

Revolvingový úvěr pro podnikatele

Během podnikání mohou podnikatelé potřebovat dodatečné finanční prostředky na zajištění provozních potřeb. K tomu jim může pomoci revolvingový úvěr, který je automaticky obnovován. Podnikatelé z něj nejčastěji hradí pohledávky nebo zásoby. Úvěr mohou čerpat na základě seznamu faktur nebo přehledu zásob.

Nebankovní podnikatelské půjčky

Pokud podnikatelé neuspějí s žádostí o úvěr u banky, mohou se obrátit na soukromé společnosti a požádat o nebankovní podnikatelské půjčky. Ty pomáhají zejména podnikatelům s nízkým účetním výsledkem a začínajícím podnikatelům. Společnosti obvykle nabízejí částku od 20 do 200 tisíc korun a mohou si klást určité podmínky. Podnikatelé si oblíbili rychlé půjčky na účet nebo leasing na pronájem movité věci, například automobilu nebo dopravní techniky. V případě, že požadují částku v řádech několika set tisíc až milionů korun, musejí nebankovním společnostem poskytnout odpovídající záruku ve srovnatelné hodnotě.

Jak získat peníze bez čerpání podnikatelského úvěru?

Se vstupem České republiky do Evropské unie získali podnikatelé přístup k fondům EU. Z fondů mohou podnikatelé čerpat peníze pro své podnikatelské projekty. Tato podpora je však spojena s finanční spoluúčastí žadatelů.